Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Makromolekulární látky na pomezí klasických a plazmových polymerů
Název práce v češtině: Makromolekulární látky na pomezí klasických a plazmových polymerů
Název v anglickém jazyce: .Macromolecular compounds at the crossover of classical and plasma polymers
Klíčová slova: polymer, plazmový polymer
Klíčová slova anglicky: polymer, plasma polymer
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace (jaroslav.kousal@mff.cuni.cz, 95155 2256)
Seznam odborné literatury
R.Hippler, H.Kersten, M.Schmidt, K.H.Schoenbach, Low Temperature Plasmas: Fundamentals, Technologies and Techniques, Wiley 2008
A.Bhattacharya, J.W.Rawlins, P.Ray, Polymer grafting and crosslinking, Wiley 2009
H. Biederman, Plasma Polymer Films, Imperial College Press 2004
Bude upřesněno, podrobnější informace (jaroslav.kousal@mff.cuni.cz, 95155 2256)
Předběžná náplň práce
Specifickým problémem makromolekulární fyziky a chemie je příprava a vlastnosti polymerních sítí.
Polymerní sítě připravené klasickou cestou mají často omezení na maximální míru sesíťování. Zároveň je nutno používat síťovací činidla, která není vždy možné beze zbytku z materiálu odstranit.
Naproti tomu tzv. plazmové polymery jsou z principu připravovány bez rozpouštědel a jiných látek a vysoká mra sesíťování je pro ně typické. Zachování chemické struktury monomerů je ale velmi obtížné, u strukturně složitějších látek zejména.

Hlavní náplní práce bude studium a využití metod tvorby silně síťovaných polymerů pomocí "klasické" chemie i plazmochemie s důrazem na navázání a srovnání vlastností materiálů připravených oběma metodami a rozšíření možného překryvu těchto přístupů. Budou studovány jak "tradiční" techniky z obou směrů, tak možnosti "hybridního" přístupu, jako je plazmatem asistovaná termální depozice ve vakuu (PAVTD). Součástí práce bude i srovnávání aplikovatelnosti teorií klasické polymerní chemie a fyziky na rozhraní klasických a plazmových polymerů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK