Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení lidských zdrojů ve školství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Název práce v češtině: Řízení lidských zdrojů ve školství v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Název v anglickém jazyce: The Overseeing of Human Resources in the School System in the Field of Security and the
Safe-Guarding of Health during Work
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Helena Lišková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK