Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akrozomální reakce spermií u vybraných druhů savců
Název práce v češtině: Akrozomální reakce spermií u vybraných druhů savců
Název v anglickém jazyce: Sperm acrosomal reactien in selected species of mammals
Klíčová slova: spermie, akrozóm, akrozomální rekce, CD46, CD55, CD59
Klíčová slova anglicky: sperm, acrosome, acrosome reaction, CD46, CD55, CD59
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2019
Datum zadání: 28.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2019
Předběžná náplň práce
1. Porovnat míru výskytu spontánní akrozomální reakce v průběhu kapacitace in vitro uvybraných druhů
2. Zjistit, zda existuje vztah mezi mírou výskytu spontánní akrozomální reakce a míroukompetice spermií
3. Lokalizovat expresi proteinu CD46 na spermiích vybraných druhů a pokusit seobjasnit jeho úlohu při zachování integrity akrozómu v savčí spermii
4. Lokalizovat expresi a pokusit se objasnit úlohu dalších komplement regulujícíchproteinů CD55 a CD59 v savčí spermii
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. To compare spontaneous AR rate during capacitation in vitro in selected species
2. To determine whether some correlation exist between rate of spontaneous AR andlevels of sperm competition
3. To localize expression of protein CD46 on selected species sperm and to try to clarifyits role in stabilization of acrosome
4.To localize expression and to try to clarify role of other complement regulatoryproteins in sperm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK