Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Goniometrické funkce v aplikacích
Název práce v češtině: Goniometrické funkce v aplikacích
Název v anglickém jazyce: Applications of trigonometric functions
Klíčová slova: goniometrické funkce, aplikace matematické analýzy
Klíčová slova anglicky: trigonometric functions, applications of calculus
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2019
Datum zadání: 20.05.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student vyhledá v dostupné literatuře úlohy z různých oborů, jejichž řešení vede ke goniometrickým funkcím, a zpracuje je do uceleného textu. Pokusí se nalézt společné rysy takových úloh (nejlépe ve formě schémat diferenciálních rovnic) a případně navrhnout úlohy vlastní.
Seznam odborné literatury
Jarník, V.: Diferenciální počet I a II
Veselý, J.: Matematická analýza pro učitele
Mayer, D.: Úvod do teroie elektrických obvodů
Laipert, M., Vlček, M.: Lineární obvody
HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol.: Matematická biologie: e-learningová učebnice
Předběžná náplň práce
Zavedení goniometrických fukcí a jejich vlastnosti s důrazem na předpokládané použití v aplikacích, tedy na diferenciální rovnice. Vzorově řešené úlohy z různých oborů nevyžadující hlubokou znalost teorie příslušných oborů, které vedou ke goniometrickým funkcím. Analýza společných rysů těchto úloh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Definition and properties of trigonometric functions aimed for use in applications (differential equations). Solved problems from various topics, which leads to trigonometric functions. Analysis of common aspects of these problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK