Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Ustavení a činnost školských rad na základních školách podle zákona č. 561/2004Sb.
Název práce v češtině: Ustavení a činnost školských rad na základních školách podle
zákona č. 561/2004Sb.
Název v anglickém jazyce: The Establishment and Activity of School Boards at Primary Schools According to Czech Law no.
561/2004 Coll.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaromír Hladký
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK