Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izolace a identifikace fucoxanthinu a dalších biologicky významných karotenoidů ve vybraných kmenech řas
Název práce v češtině: Izolace a identifikace fucoxanthinu a dalších biologicky významných karotenoidů ve vybraných kmenech řas
Název v anglickém jazyce: Isolation and Identification of Fucoxanthin and other biologicaly important carotenoids in selected Algal Strains
Klíčová slova: fucoxanthin, karotenoidy, řasy, izolace, identifikace, studijní materiál
Klíčová slova anglicky: fucoxanthin, carotenoids, algae, isolation, identification, study material
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2019
Datum zadání: 19.03.2019
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zpracovat odbornou literaturu na zadané téma z dostupných databází.
Ve spolupráci s MBÚ v Třeboni podílet se na kultivaci a zpracování řasové biomasy, izolovat a identifikovat fucoxanthin a další biologicky významné karotenoidy ve vybraných kmenech řas.
Z literární rešerše vytvořit návrh přednášky pro studenty gymnázií s přírodovědným zaměřením a studenty vyšších odborných škol zdravotnických.
Z experimentální části bakalářské práce návrhnout praktický úkol pro studenty (např. postup izolace a identifikace fucoxanthinu z řasové biomasy).
Seznam odborné literatury
1/ Jaswir I., Noviendri D., Hasrini R. F., Octivianti F.: Carotenoids: Sources, medicinal properties and their application in food and nutraceutical industry. Journal and Medicinal plants research Vol. 5(33), pp.7119-7131, 31, 2011.
2/ Zhang H. et al.: Fucoxanthin: A Promising Medicinal and Nutritional Ingredient.
Available online at http://dx.doi.org/10.1155/2015/723515
3/ Barsanti L., Gualtieri P.: Algae: Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology. CRC Press, 2005. ISBN 0203492595, 9780203492598. Počet stran 320

Předběžná náplň práce
Cíl práce:
Zpracování odborné literatury na zadané téma z dostupných databází
Ve spolupráci s MBÚ v Třeboni
Kultivace a zpracování řasové biomasy
Izolace a identifikace fucoxanthinu a dalších biologicky významných karotenoidů ve vybraných kmenech řas
Z literární rešerše vytvořit návrh přednášky pro studenty gymnázií s přírodovědným zaměřením a studenty vyšších odborných škol zdravotnických
Z experimentální části navrhnout praktický úkol pro studenty (např. postup izolace a identifikace fucoxanthinu z řasové biomasy)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK