Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti managementu školy při klesájícím zájmu o učební obory v Ústeckém kraji
Název práce v češtině: Možnosti managementu školy při klesájícím zájmu o učební
obory v Ústeckém kraji
Název v anglickém jazyce: Opportunities for School Management to Deal with the Decreasing Interest in the Teaching Profession
in the Ústí nad Labem Region
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Václav Mach
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK