Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zmeny v bezpečnostnej politike EU
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zmeny v bezpečnostnej politike EU
Název práce v češtině: Změny v bezpečnostní politice EU
Název v anglickém jazyce: Changes in security policy EU
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2019
Datum zadání: 18.03.2019
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK