Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Facebooku v marketingové komunikaci FORTUNA:LIGY
Název práce v češtině: Využití Facebooku v marketingové komunikaci FORTUNA:LIGY
Název v anglickém jazyce: Utilization of Facebook in FORTUNA:LIGA’s Marketing Communication
Klíčová slova: sociální sítě, fotbal, sport, marketing
Klíčová slova anglicky: Social Media, Football, Sport, Marketing
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2019
Datum zadání: 14.03.2019
Datum a čas obhajoby: 25.08.2020 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.08.2020
Oponenti: Ing. Mgr. Daniel Opelík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK