Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv suplementace na somatické parametry
Název práce v češtině: Vliv suplementace na somatické parametry
Název v anglickém jazyce: Effect of Supplementation on Somatic Parameters
Klíčová slova: ergogeny, výživové doplňky, tribulus terrestris, testosteron, kaliperace, tělesné složení, bioelektrická impedance
Klíčová slova anglicky: ergogens, nutritional supplements, tribulus terrestris, testosterone, caliperation, body composition, bioelectrical impedance
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2019
Datum zadání: 05.03.2019
Datum a čas obhajoby: 24.01.2023 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:19.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2023
Oponenti: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK