Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv alkoholu na paměť u seniorů
Název práce v češtině: Vliv alkoholu na paměť u seniorů
Název v anglickém jazyce: The influence of alcohol on memory in the elderly
Klíčová slova: paměť, kognitivní funkce, konzumace alkoholu, senioři, SHARE
Klíčová slova anglicky: memory, cognitive functions, alcohol consumption, elderly, SHARE
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2019
Datum zadání: 04.03.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U1, H3 -121, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: PhDr. David Půlpán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK