Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Access to sexual healthcare is a feminist issue: Analysis of queer- friendliness and accessibility of STI testing clinics in Berlin, Germany
Název práce v češtině: Přístup k sexuální zdravotní péči je feministická otázka: Analýza “queer-friendliness” a přístupnosti venerologických klinik v Berlíně
Název v anglickém jazyce: Access to sexual healthcare is a feminist issue: Analysis of queer- friendliness and accessibility of STI testing clinics in Berlin, Germany
Klíčová slova: sexuální zdravotní péče, pohlavně přenosné choroby, queer femmes, sexuální zdraví, autoetnografie, venerologie
Klíčová slova anglicky: sexual healthcare, STIs, queer femmes, sexual health, autoethnography
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2019
Datum zadání: 27.02.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bude zkoumat téma přístupnosti venerologické zdravotní péče, obzvláště ze stránky informovanosti o specifických potřebách LGBTQIA+ lidí, přeživších sexuálního zneužívání, lidí s nízkým příjmem, lidí pleti jiné než bílé (“people of color”), či lidí s hendikepem (“dis/ability”). Práce bude z velké části založena na empirickém výzkumu na základě analýzy vlastních zkušeností z návštěv venerologických klinik v hlavním městě Německa, a také rozhovorů s dalšími recepienty_kami venerologické péče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK