Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Představa učitele a učitelky z pohledu žáků a žaček 2. stupně základní školy
Název práce v češtině: Představa učitele a učitelky z pohledu žáků a žaček 2. stupně základní školy
Název v anglickém jazyce: The idea of a female and male teacher in the perspective of students at lower secondary schools
Klíčová slova: gender, genderové stereotypy, pedagogická osobnost, typický/á učitel/ka, ideální učitel/ka, představy studujících, hodnocení
Klíčová slova anglicky: gender, gender stereotypes, pedagogical personality, typical teacher, ideal teacher, student’s ideas, evaluation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2019
Datum zadání: 27.02.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Lucie Jarkovská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat žákovskými představami vyučujících z genderového hlediska. Srovnávat bude představu typického učitele a učitelky, dále představu ideálního učitele a učitelky a charakteristiku konkrétního učitele a učitelky. Hlavní výzkumnou otázkou bude, nakolik jsou žákovské představy a konkrétní zkušenosti ovlivněné genderovými stereotypy (genderovými vzorci). Několik výzkumů dokázalo, že pedagogická osobnost vyučujících, resp. její vnímání ze strany studujících, má zásadní vliv na efektivitu výuky a postoje žáků/yní ke škole. Výzkum bude využívat kvantitativní metodologii. Žáci/kyně několika ročníků 2. stupně ZŠ budou vyplňovat dotazník složený ze tří částí, z nichž první se bude zaměřovat na představu typického učitele/ky, druhá na představu ideální/ho učitele/ky a třetí na popis konkrétní/ho učitele/ky. Analýza bude sledovat jednak srovnání představ učitele a učitelky (ve všech uvedených rovinách) a jednak srovnání napříč uvedenými rovinami. Výzkum navazuje na studii představ typického učitele a učitelky realizovanou před 15 lety (Smetáčková, 2003), s níž bude srovnávat výsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK