Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Durychova Andělka a Vančurova Markétka Lazarová - srovnávací analýza
Název práce v češtině: Durychova Andělka a Vančurova Markétka Lazarová - srovnávací analýza
Název v anglickém jazyce: Durych´s Andělka and Vančuraś Markétka Lazarová - A Compartive Analysis
Klíčová slova: literární postava, Bloudění, Markéta Lazarová, typologie postav, historický román, česká meziválečná literatura
Klíčová slova anglicky: Literary character, Bloudění, Markéta Lazarová, typology of characters, historical novel, Czech literature from the interwar period
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2019
Datum zadání: 27.02.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na srovnání dvou umělecky výrazných historických románů vzniknuvších téměř současně. Toto srovnání bude založeno zejména na komparaci ústředních ženských postav obou románů (Markétě Lazarové a Andělce), tato komparace však nebude pojata jako izolovaný problém. Poznatky, jež z ní vyplynou, budou zohledňovat celkovou výstavbu obou děl, jichž jsou tyto charakteristiky součástí; budou rovněž vztaženy k otázce autorských poetik obou spisovatelů a jejich odlišného světového názoru. Nicméně vedle odlišností, pomáhajících upřesnit specifičnost obou děl, se práce soustředí i na shody mezi nimi.
Seznam odborné literatury
J. Holý: Práce a básnivost, Praha 1990
J. Mukařovský: Vančurův vypravěč.
J. B. Třísková: Aura baroka kolem literatury 20. století. Důkazy z díla Jaroslava Durycha ve srovnání s Jaroslavem Haškem a Vladislavem Vančurou. Hradec Králové 2001
D. Hodrová: Markéta Lazarová in M. Zeman a kol.: Rozumět literatuře, Praha
J. Holý: Vančurova Markéta Lazarová in: Literární archiv 1984
D. Hodrová: Román jako tvořená skutečnost v české literatuře 20. a 30. let, Česká literatura 1985
K. Komárek: Intertextualita v díle Jaroslava Durycha, Aluze 2010
Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý a neznámý, Hradec Králové 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK