Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie rámců a její edukační možnosti
Název práce v češtině: Teorie rámců a její edukační možnosti
Název v anglickém jazyce: Theory of Frames and its Educational Possibilities
Klíčová slova: teorie rámců, rámec, rámcování, kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, Ostrava, český jazyk a literatura, mediální výchova
Klíčová slova anglicky: Theory of Frames, frame, framing, cognitive linguistics, linguistic picture of the world, Ostrava, Czech Language and Literature, Media Education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2019
Datum zadání: 29.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2019
Datum a čas obhajoby: 14.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2019
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK