Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní inkluze u nás a ve vybraných vyspělých západních zemích
Název práce v češtině: Školní inkluze u nás a ve vybraných vyspělých západních zemích
Název v anglickém jazyce: School inclusions in our country and in selected western countries
Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, integrace, inkluze, učitel, individuální vzdělávací plán, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagog, asistent pedagoga.
Klíčová slova anglicky: Inclusive education, integration, inclusion, teacher, individual education plan, pupil with special educational needs, special education teacher, teaching assistant.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2019
Datum zadání: 26.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2019
Datum a čas obhajoby: 21.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2020
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK