Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Hloubková mediatizace na příkladu vyhledávací konzole jako prostředku komunikace
Název práce v češtině: Hloubková mediatizace na příkladu vyhledávací konzole jako prostředku komunikace
Název v anglickém jazyce: Search console as a mean of communication exemplified on deep mediatisation
Klíčová slova: Nová média, mediatizace, hloubková mediatizace, vyhledávač, vyhledávače, vyhledávací konzole, online marketing, digitální marketing
Klíčová slova anglicky: New media, mediatization, deep mediatization, search engine, search engines, online marketing, digital marketing
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Klimeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2019
Datum zadání: 25.02.2019
Datum a čas obhajoby: 19.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2019
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AKERLOF, George A. a Robert J. SHILLER. Živočišné pudy: jak lidská psychologie řídí ekonomiku a proč je podstatná pro světový kapitalismus. Praha: Dokořán, 2010. Aliter (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-299-1.

AUKSTAKALNIS, Steve a David BLATNER. Reálně o virtuální realitě: umění a věda virtuální reality. Brno: Jota, 1994. Nové obzory (Jota). ISBN 80-85617-41-2.

BERDICEVSKIS, Aleksandrs. How CMC actuates linguistic change in Russian. GORHAM, Michael S., Ingunn LUNDE a Martin PAULSEN. Digital Russia: the language, culture and politics of new media communication. New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2014, s. 107-122.

BUZZARD, Karen. Tracking the audience: the ratings industry from analog to digital. New York, NY: Routledge, 2012. ISBN 978-0-8058-5851-8.

CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80246-0323-3.

COULDRY, Nick a Andreas HEPP. The mediated construction of reality. Cambridge: Polity, 2017. ISBN 978-0-7456-8131-3.

DEUZE, Mark. Media life: Život v médiích. Přeložil Petra IZDNÁ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2815-8.

DIJK, Jan van. The network society: social aspects of new media. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006. ISBN 1-4129-0867-1.


FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské reality. Přeložil Čestmír PELIKÁN. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3803-4.

GARDINER, Eileen a Ronald G. MUSTO. The digital humanities: a primer for students and scholars. New York: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-60102-4.
GLEICK, James. Informace: historie, teorie, záplava. Praha: Dokořán, 2013. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-415-5.
GREENFIELD, Susan. Změna myšlení: jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních technologií. Přeložil Radek VANTUCH. V Brně: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0450-4.
HALAVAIS, Alexander M. Campbell. Search engine society. Second edition. Medford, MA: Polity Press, [2017]. ISBN 9781509516827.
HALAVAIS, Alexander M. Campbell. Search engine society. Second edition. Medford, MA: Polity Press, 2018. ISBN 978-1-5095-1682-7.
HEPP, Andreas a Keith TRIBE. Cultures of mediatization. Malden, Ma: Polity, c2013. ISBN 0745662277.

HILLIS, Ken, Michael PETIT a Kylie JARRETT. Google and the culture of search. London: Routledge Taylor & Francis Group, 2013. CHARVÁT, Martin. O nových médiích, modularitě a simulaci. Praha: Togga, 2017. ISBN 9788087956595. CHUN, Wendy Hui Kyong. Updating to remain the same: habitual new media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016. ISBN 978-0-262-03449-4.
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 97880-251-4311-7.
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, c2006. ISBN 978-0-8147-4281-5.


JENKINS, Henry. Fans, bloggers, and gamers: exploring participatory culture. New York: New York University Press, c2006. ISBN 978-0814742853.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026207436. KOTLER, Philip, Hermawan KARTAJAYA a Iwan SETIAWAN. Marketing 4.0: moving from traditional to digital. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2017]. ISBN 978-1-119-34106-2.

KROTZ, Friedrich. 2009. Mediatization: A concept with which to grasp media and societal change. In: Knut Lundby (ed.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences, 21–40. New York: Peter Lang

KVASNICA, Jozef. Mechanika. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004. ISBN 8020012680
LANGVILLE, Amy N. a C. D. MEYER. Google's PageRank and beyond: the science of search engine rankings. Princeton, N.J.: Princeton University Press, c2006. ISBN 978-0-691-122021.
LINDGREN, Simon. Digital media and society: theories, topics and tools. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. ISBN 978-1-4739-2501-4.

LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009. ISBN 0-203-88482-5.

LIVINGSTONE, Sonia. On the Mediation of Everything, Journal of Communication, 2009, 59 (1): 1–18.

LUNDBY, Knut. Mediatization of communication. Boston: De Gruyter Mouton, [2014]. ISBN 978-3-11-027193-5.

MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6476-8.

MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-025-4.


MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Přeložil Václav JANOŠČÍK. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

MANOVICH, Lev. Software takes command: extending the language of new media. London: Bloomsbury, 2013. ISBN 9781623567453.

MCARTHUR, Tom. Worlds of reference: lexicography, learning, and language from the clay tablet to the computer. New York: Cambridge University Press, 1986. ISBN 978-0521306379.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Přeložil Miloš CALDA. Praha: Mladá fronta, 2011. Strategie. ISBN 9788020424099.

MOSSBERGER, Karen. Towards Digital Citizenship: Addressing Inequality in the Information Age. Routledge handbook of Internet politics. New York: Routledge, 2009, s. 173185. ISBN 0-203-96254-0.

OUŘEDNÍK, Patrik. Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem: pokus o vymezení jednoho žánru. Praha: Torst, 2010. ISBN 978-80-7215-395-4.

RYAN, Marie-Laure, Lori EMERSON a Benjamin J. ROBERTSON. The Johns Hopkins guide to digital media. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014. ISBN 978-1-4214-1224-5.

SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, c2012.

SCHMIDT, Eric a Jared COHEN. Nová doba digitální: jak se přetváří budoucnost lidí, národů a obchodu = The new digital age. Tetčice: Impossible, c2014. ISBN 978-80-87673-04-1.


ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Průvodce rodinnou mediací. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-2621157-0.

TALEB, Nassim. Antifragilita: jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu. Praha: Paseka, 2014. ISBN 9788074324987.

YOUNG, Miles. Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Přeložil Vlastimil JUPPA. Praha: Svojtka & Co., 2018. ISBN 978-80-256-2159-2.


ADAPTIC. Klíčové slovo. In: Tvorba webu | Adaptic [online]. b. r. [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/klicove-slovo/
ANDERSEN, Jack. Archiving, ordering, and searching: search engines, algorithms, databases, and deep mediatization. Media, Culture & Society [online]. 2018, 40(8), 1135-1150 [cit. 201907-02]. DOI: 10.1177/0163443718754652. ISSN 0163-4437. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443718754652

ANDROUTSOPOULOS, Jannis. Language change and digital media: a review of conceptions and evidence [online]. , 15 [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/1263/ce1d449c87c624687d755f6fa8dd02f2dd6d.pdf

BBC, Thai cave rescue: Four boys freed but rest must wait. Bbc.com [online]. 8. 7. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-44757804

BLOM, Elma, Chantal VAN DIJK, Nada VASIĆ, Merel VAN WITTELOOSTUIJN a Sergey AVRUTIN. Textese and use of texting by children with typical language development and Specific Language Impairment. Computers in Human Behavior [online]. 2017, 66, 42-51 [cit. 2019-07-21]. DOI: 10.1016/j.chb.2016.09.010. ISSN 07475632. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563216306379
88


BRINN, Sergey a Lawrence PAGE. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine [online]. Computer Science Department, Stanford University, Stanford, CA 94305, 1998 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html

BUCHER, Taina. The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. Information, Communication & Society [online]. 2016, 20(1), 30-44 [cit. 2019-0721]. DOI: 10.1080/1369118X.2016.1154086. ISSN 1369-118X. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2016.1154086

BUSH, Vannevar. As We May Think [online]. Atlantic Monthly, 1945, (176), 101-108 [cit. 2019-05-08]. DOI: 10.1.1.128.2127. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.128.2127
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Chytré telefony zvyšují počet uživatelů internetu. Www.czso.cz [online]. 2. 5. 2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/chytre-telefony-zvysuji-pocet-uzivatelu-internetu
Dark Net [seriál]. Tvůrce Mati KOCHAVI Spojené státy americké, 2016 - 2017.

DAY, Jeremy J. a Regina M. CARELLI. The Nucleus Accumbens and Pavlovian Reward Learning. The Neuroscientist [online]. 2016, 13(2), 148-159 [cit. 2019-07-21]. DOI: 10.1177/1073858406295854. ISSN 1073-8584. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073858406295854


89

DECHU, Sampath a Partyush KUAMAR, International Business Machines Corporation, Applicant. Pub . No . : US 2019 / 0121909 A1: SEARCH ENGINE OPTIMIZATION TECHNIQUES. Patent Application Publication ( 10 ) Pub . No . : US 2019 / 0121909 A1: Dechu et al [online]. 24. 4. 2019 [cit. 2019-07-03]. Dostupné z: https://patentimages.storage.googleapis.com/e7/66/e0/7318a2fdbf314a/US20190121909A1.p df

DROUIN, Michelle, Daren H. KAISER a Daniel A. MILLER. Phantom vibrations among undergraduates: Prevalence and associated psychological characteristics. Computers in Human Behavior [online]. 2012, 28(4), 1490-1496 [cit. 2019-07-21]. DOI: 10.1016/j.chb.2012.03.013. ISSN 07475632. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563212000799
ERIKSSON, Johan. KPIs: An essential framework. Thinkwithgoogle.com [online]. říjen 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en145/perspectives/global-articles/kpis-essential-framework/
GOOGLE. About keyword matching options [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=enGB&visit_id=636995215983320844-3045267134&rd=1
GOOGLE. Aukce [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/142918?hl=cs
GOOGLE. Co byste měli vědět o kvalitě reklam [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/156066#QSvAR
GOOGLE. Get Search results faster [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=en
GOOGLE. Rozšířené textové reklamy [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/7056544?hl=cs
GOOGLE. Search Evaluation Guideline [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.%20com/de//insidesearch/howsearch works/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
90

GUARDIAN NEWS. Boris Johnson says he makes models of buses to relax. In: Www.youtube.com [online]. 25. 6. 2019 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=gLcCZjDoWTQ
HAAG, M. & WEIDMAN, M. 2014. The relationship between search query length and user internet exposure. Working Paper, Munich University of Applied Science, Munich. Available online: http://www.willbeadded later.com
HAAG, M. & WEIDMAN, M. 2014. The relationship between search query length and user internet exposure. Working Paper, Munich University of Applied Science, Munich. [online]. [cit. 2019-07-24]. Available online: http://www.willbeadded later.com
HAIDER, Jutta a Fredrik ÅSTRÖM. Dimensions of trust in scholarly communication: Problematizing peer review in the aftermath of John Bohannon's “Sting” in science. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2017, 68(2), 450-467 [cit. 2019-07-25]. DOI: 10.1002/asi.23669. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23669
HALL, Stuart. Kódování/dekódování. DVOŘÁK, Tomáš. Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2010, s. 105-116. Edice VVP AVU. ISBN 978-80-87108-16-1.
HALLER, Megan. Search to video and back again: Explore how customers move through the purchase journey. Thinkwithgoogle.com [online]. 2019, Květen 2019 [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search-video-purchasejourney/
HEPP, Andreas, Stig HJARVARD a Knut LUNDBY. Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society. Media, Culture & Society [online]. 2014, 37(2), 314-324 [cit. 2019-07-21]. DOI: 10.1177/0163443715573835. ISSN 0163-4437. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443715573835

HOCHBERG, Irit, Deeb DAOUD, Naim SHEHADEH a Elad YOM-TOV. Can internet search engine queries be used to diagnose diabetes? Analysis of archival search data. Acta Diabetologica [online]. 2019. [cit. 2019-07-10]. DOI: 10.1007/s00592-019-01350-5. ISSN 0940-5429. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00592-019-01350-5
91

INGRAM, David. Factbox: Who is Cambridge Analytica and what did it do?. Www.reuters.com [online]. 20. 4. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-factbox/factbox-who-iscambridge-analytica-and-what-did-it-do-idUSKBN1GW07F
KAUSHIK, Avinash. See, Think, Do, Care Winning Combo: Content +Marketing +Measurement!. Www.kaushik.net[online]. 2015, 6. 7. 2015 [cit. 2019-06-16]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-care-win-content-marketing-measurement/
LATA, Eugene. Oncrawl.com [online]. b. r. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.oncrawl.com/oncrawl-seo-thoughts/long-tail-keywords-how-long-are-they-andwhere-do-you-find-them/
LIN, Y.-H., LIN, S.-H., LI, P., HUANG, W.-L., & Chen, C.-Y. (2013). Prevalent Hallucinations during Medical Internships: Phantom Vibration and Ringing Syndromes. PLoS ONE, 8(6), e65152.doi:10.1371/journal.pone.0065152
MANN, Steve, Tom FURNESS, Yu YUAN, Jay LORIO a Zixin WANG. All Reality: Virtual, Augmented, Mixed (X), Mediated (X,Y), and Multimediated Reality. ACM Multimedia [online]. Cornell University arXiv.org, 2018, 14 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1804.08386

MESHI, Dar, Carmen MORAWETZ a Hauke R. HEEKEREN. Facebook, Being Cool, and Your Brain: What Science Tells Us. Frontiers for Young Minds [online]. 2013, 1 [cit. 2019-0726]. DOI: 10.3389/frym.2013.00004. ISSN 2296-6846. Dostupné z: http://www.frontiersin.org/Understanding_Neuroscience/10.3389/frym.2013.00004/abstract
MICHL, Petr. Autobus jako mrtvá kočka? Boris Johnson odehrál politickou SEO hru o to, co si na něj pamatuje Google. In: Www.focus-age.cz [online]. 8. 7. 2019 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/public-relations/autobus-jako-mrtva-kocka-boris-johnson-odehral-politickou-seo-hru-o-to--co-si-na-nej-pamatujegoogle__s279x14572.html
NOVINKY.CZ. První mobil se začal prodávat před 35 lety. Vyrobila jej Motorola. Novinky.cz [online]. 21. 9. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-apc/mobil/483983-prvni-mobil-se-zacal-prodavat-pred-35-lety-vyrobila-jej-motorola.html
92

NOVINKY.CZ, Thajský trenér měl fotbalisty radši než sebe, rodiče mu dál věří. Www.novinky.cz [online]. 9. 6. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/477247-thajsky-trener-mel-fotbalisty-radsi-nez-seberodice-mu-dal-veri.html
NOVINKY.CZ. Trenér thajských fotbalistů se omluvil rodičům, dopisy z temnoty poslali i malí „divočáci”. Novinky.cz [online]. 7. 7. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/477157-trener-thajskych-fotbalistu-se-omluvil-rodicumdopisy-z-temnoty-poslali-i-mali-divocaci.html
PATEL, Neil. Stop Guessing, Start Converting: Here are the Keywords to Use for Awareness, Consideration, and Decision Stage Content. In: Neilpatel.com/ [online]. b. r. [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://neilpatel.com/blog/keywords-to-use-for-awareness-consideration-decision/
PENKALA, Jan. Nákupní chování českých spotřebitelů v roce 2018 [online]. In: . Ipsos panel Populace.cz, srpen 2018, s. 23 [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/media/5565/acomware_nakupni-chovani-ceskych-spotrebitelu.pdf
PISANO, S., MURATORI, P., SENSE, V. P., GORGA, C., SICILIANO, M., CAROTENUTO, M., … CATONE, G. (2019). Phantom Phone Signals in youths: Prevalence, correlates and relation to psychopathology. PLOS ONE, 14(1), e0210095.doi:10.1371/journal.pone.0210095
PURCELL, Kristen, Joanna BRENNER a Lee RAINE. Search Engine Use 2012. In: Pew Research Center [online]. 9. 4. 2012 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://www.issuelab.org/resources/12470/12470.pdf
RITTMAN, Mark. Customer Journey and Lifetime Value Analytics using Looker, Google BigQuery, Stitch and dbt [online]. 22. 5. 2019 [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: https://medium.com/mark-rittman
SEARLE, John Rogers. Minds, brains and programs. The Behavioral And Brain Sciences [online]. Cambirdge University Press, 1980, 1980(3), 417-457 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1017/s0140525x00005756. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/minds-brainsand-programs/DC644B47A4299C637C89772FACC2706A
93

SETIAJI, B., & WIBOWO, F. W. (2016). Chatbot Using a Knowledge in Database: Humanto-Machine Conversation Modeling. 2016 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS). doi:10.1109/isms.2016.53
SCHULZ, Winfried. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of Communication [online]. 2016, 1. 4. 2004, 19(1), 87-101 [cit. 2019-05-10]. DOI: 10.1177/0267323104040696. ISSN 0267-3231. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323104040696
SMALL, Garry, Teena MOODY, Prahha SIDDARTH a Susan BOOKHEIMER. The American Journal of Geriatric Psychiatry[online]. 2009, 17(2), 116-126 [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/files/attachments/5230/136.pdf
SMITH, Aaron a Monica ANDERSON. Social Media Use in 2018: A majority of Americans use Facebook and YouTube, but young adults are especially heavy users of Snapchat and Instagram. Pewinternet.org [online]. 1. 4. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.pewinternet.org/2018/03/01/social-media-use-in-2018/
SOULO, Tim. Google PageRank is NOT Dead: Why It Still Matters [online]. 13. 9. 2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/google-pagerank/
SPARROW, B., J. LIU a D. M. WEGNER. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. Science [online]. 2011, 333(6043), 776-778 [cit. 2019-07-21]. DOI: 10.1126/science.1207745. ISSN 0036-8075. Dostupné z: http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1207745
Statistiky hledání v Google. Internetlivestats.com [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/ SUKMA WIJAYA, Bambang. The Development of Hierarchy of Effects Model in Advertising. International Research Journal of Business Studies [online]. 2012, 5(1), 73-85 [cit. 2019-07-16]. DOI: 10.21632/irjbs.5.1.73-85. ISSN 20896271. Dostupné z: http://irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/view/98
SUNDIN, Olof, Jutta HAIDER, Cecilia ANDERSSON, Hanna CARLSSON a Sara KJELLBERG. The search-ification of everyday life and the mundane-ification of search. Journal of Documentation [online]. 2017, 73(2), 224-243 [cit. 2019-07-23]. DOI:
94

10.1108/JD-06-2016-0081. ISSN 0022-0418. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JD-06-2016-0081
SUNDIN, Olof, Jutta HAIDER, Cecilia ANDERSSON, Hanna CARLSSON a Sara KJELLBERG. The search-ification of everyday life and the mundane-ification of search. Journal of Documentation [online]. 2017, 73(2), 224-243 [cit. 2019-07-24]. DOI: 10.1108/JD-06-2016-0081. ISSN 0022-0418. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JD-06-2016-0081
USSERY, Brian. Average Number of Words In A Query Are 4. Www.beussery.com [online]. 2008 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.beussery.com/blog/index.php/2008/02/average-number-of-words-in-a-query-are4/
Ve Švédsku poprvé nasadili do běžného provozu na veřejné silnici kamion zcela bez lidské posádky. Česká televize: ct24.ceskatelevize.cz [online]. 16. 5. 2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2815964-ve-svedsku-poprve-vyjel-do-provozukamion-bez-lidske-posadky-vozi-zbozi-do-skladu
WHITE, Ryen W., P. Murali DORAISWAMY a Eric HORVITZ. Detecting neurodegenerative disorders from web search signals. Npj Digital Medicine [online]. 2018, 1(1) [cit. 2019-07-10]. DOI: 10.1038/s41746-018-0016-6. ISSN 2398-6352. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41746-018-0016-6
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá komunikačním procesem ve vyhledávací konzoli ve vztahu inzerent – zákazník. Práce holisticky postupuje k analýze komunikace ve vyhledávací konzoli skrze popis nových médií, mediatizace, fungování vyhledávače, inzertní systémy a chování uživatelů vyhledávače. Nová média práce představuje jako duální artefakty s hmotnou a nehmotnou částí, které se mohou, díky své neustálé možnosti být měněny a vylepšovány, přizpůsobovat požadavkům společnosti. Tím se na poli mediálních věd stávají skutečně novými. Pojem mediatizace představuje schopnost médií měnit chování společnosti. Skrze nová média dochází k hloubkové mediatizaci, tedy výrazné habitualizaci společenských změn způsobených novými médii. Tyto změny jsou v práci popsány na příkladech změny myšlení, komunikace a nákupního procesu. Uživatelé ve vyhledávačích komunikují tak, aby byl jejich vyhledávací dotaz úspěšně dekódován algoritmem i poskytovatelem hledané informace. Proto se práce věnuje specifikům uživatelských návyků při vyhledávání. Dále práce rozvádí pozici inzerentů a jejich možnost oslovovat uživatele vyhledávače skrze inzertní systémy. Obsahová frekvenční analýza poukazuje na možný způsob analýzy úspěšnosti komunikace a dochází ke komunikačním doporučením v oblasti nadpisů reklamních inzerátů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis analyses the communication process of search engines in the advertiser – customer relation. The thesis holistically proceeds to the communication analysis of search engine, first describing new media, mediatization, functioning of search engine, advertisement systems and behavior of the search engine users. The thesis describes new media as dual artifacts with a tangible and intangible part, which are constantly adaptable to society’s requirements thanks to its nature – they can be easily changed and improved. This makes the new media – in the field of media science – really new. The term “mediatization“ represents the ability of media to change the society’s behavior. The new media makes the deep mediatization happen, i. e. distinct habitualization of changes in society caused by the new media. In the thesis, the changes are illustrated by the examples of change of mindset, communication and purchase process. The users adjust the way they communicate in the search engines for their query to be successfully decoded by both an algorithm and a provider of the searched information. Therefore the thesis focuses on specifics of users‘ habits during the searching process. Furthermore, the thesis expands on the position of advertisers and their option of approaching the search engine user through the advertisement systems. The frequency content analysis suggests a possible way of analysis of the communication success and there occur recommendations for headlines of advertisements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK