Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti ve sportovním lezení u dětí v mladším školním věku
Název práce v češtině: Vývoj zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti ve sportovním lezení u dětí v mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: Development of improvement in muscle strength, coordination and speed in sport climbing in children of elementary school age
Klíčová slova: děti, lezení, koordinace, svalová síla, rychlost
Klíčová slova anglicky: children, climbing, coordination, muscle strength, speed
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2019
Datum zadání: 23.02.2019
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK