Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka
Název v anglickém jazyce: The influence of family constellation on human health
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první, druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro rozvoj mnoha nemocí (např. alergie, leukémie, problémy se srdcem...). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni či jaký je mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé nemoci a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK