Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webová prezentace basketbalových klubů v Kooperativa NBL
Název práce v češtině: Webová prezentace basketbalových klubů v Kooperativa NBL
Název v anglickém jazyce: Website presentation of the Kooperativa NBL´s basketball clubs
Klíčová slova: Internet, webová stránka, online marketing, online komunikace
Klíčová slova anglicky: Internet, web page, online marketing, online communication
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2019
Datum zadání: 21.02.2019
Datum a čas obhajoby: 16.01.2020 09:40
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2020
Oponenti: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK