Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyková výstavba, kompozice a perspektiva vypravěče ve vybraných prózách Zdeny Salivarové
Název práce v češtině: Jazyková výstavba, kompozice a perspektiva vypravěče ve vybraných prózách Zdeny Salivarové
Název v anglickém jazyce: Language construction, composition and narrative perspective in selected prose works by Zdena Salivarová
Klíčová slova: Zdena Salivarová|Honzlová|Nebe|peklo|ráj|jazyková výstavba|kompozice|perspektiva vypravěče
Klíčová slova anglicky: Zdena Salivarová|Honzlová|Nebe|peklo|ráj|language construction|composition|narrative perspective
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2019
Datum zadání: 21.02.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2019
Datum a čas obhajoby: 07.02.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této bakalářské práce je pokus o detailnější rozbor motivu konfliktu ve vybraných prózách Zdeny Salivarové (Honzlová, povídkový soubor Nebe, peklo, ráj). Naším cílem bude analýza střetu nebo také zápasu, který prostupuje dílo autorky v různých podobách a na více úrovních – od konfliktu vnitřního života hrdinů se společenskou sférou plnou figurek budujících socialismus (doprovázeného též rozdílným způsobem vyjadřování obou stran) až po elementární lidská nedorozumění a spory ústící v (ne)komické situace.
Seznam odborné literatury
KOSKOVÁ, Helena: Pokračovatelé generace šedesátých let - Zdena Salivarová, Jaroslav Vejvoda, Eda Kriseová, Jiří Gruša, Karol Sidon, in Hledání ztracené generace. Praha, H&H 1996, s. 188–194.
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava: Honzlová a ti druzí. Česká literatura 1992, č. 5, s. 491–505.
PEROUTKA, Ferdinand: Třikrát o české literatuře. Třetí úvaha, in Budeme pokračovat. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1984.
PŘIBÁŇ, Jiří: Kniha jako protestsong. Tvar 1990, č. 14, s. 14.
STEINHAUSEROVÁ, Klára: Malý průvodce Nebem, peklem, rájem. Literární noviny 1992, č. 17, s. 5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK