Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Targeted biocompatible nanoparticles for therapy and cancer diagnostics.
Název práce v češtině: Cílené biokompatibilní nanočástice pro terapii a diagnostiku rakoviny.
Název v anglickém jazyce: Targeted biocompatible nanoparticles for therapy and cancer diagnostics.
Klíčová slova: nanočástice, nanodiamanty, povrchové modifikace, polymerní vrstva, cílení buněk, biomedicínské aplikace
Klíčová slova anglicky: nanoparticles, nanodiamonds, surface modifications, polymer coating, anti-fouling, core-shell, cell targeting, biomedical applications
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2019
Datum zadání: 22.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK