Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
The Importance of Multi-word Expressions in English Language Teaching with Particular Emphasis on Collocations
Název práce v češtině: Význam víceslovných výrazů ve výuce anglického jazyka se
zvláštním důrazem na kolokace
Název v anglickém jazyce: The Importance of Multi-word Expressions in English Language
Teaching with Particular Emphasis on Collocations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Perclová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2006
Datum zadání: 06.06.2006
Datum a čas obhajoby: 26.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Magdalena Fleková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK