Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časopis Paleček (1872–1887)
Název práce v češtině: Časopis Paleček (1872–1887)
Název v anglickém jazyce: Magazine Paleček (1872–1887)
Klíčová slova: časopis Paleček|humor|Rudolf Pokorný|žánr|téma|polemiky
Klíčová slova anglicky: magazine Paleček|humor|Rudolf Pokorný|genre|content|polemics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2019
Datum zadání: 19.02.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat vznik, podobu a vývoj humoristického časopisu Paleček vydávaného v letech 1872–1887. Na základě materiálového průzkumu a s ohledem na předchozí tradici humoristické tvorby a na proměny dobového kontextu se práce soustředí především na literárněhistorický popis a charakteristiku obsahové i formální stránky časopisu, zvláště prostřednictvím žánrového, tematického a stylového průzkumu; pozornost přitom bude věnována i přílohám týdeníku, dále reflexi jeho dobových ohlasů a polemik i místu Palečka mezi humoristickými periodiky daného období.
Seznam odborné literatury
Ferdinand Strejček: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880. Praha 1915.
Jan Máchal: Boje o nové směry v české literatuře. Praha 1926.
Arne Novák: F. J. Rubeš a počátky novočeské literatury humoristické. In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první. Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha 1905, a. 212–233.
Květa Sgallová: Paleček (2). In Lexikon české literatury 3/II. Praha 2000, s. 757–761.
Retrospektivní bibliografie ÚČL AV ČR (retrobi.ucl.cas.cz)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK