Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evangelické farářky: specifická ženská perspektiva na aktuální (post)moderní společenská témata
Název práce v češtině: Evangelické farářky: specifická ženská perspektiva na aktuální (post)moderní společenská témata
Název v anglickém jazyce: Evangelical pastors: specific female perspective on current (post)modern social issues
Klíčová slova: Evangelické farářky, Českobratrská církev evangelická, religiozita, modernita, postmodernita
Klíčová slova anglicky: Evangelical women pastors, The Evangelical Church of Czech Brethren, religiosity, modernity, postmodernity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.02.2019
Datum zadání: 18.02.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat prvními ženami v roli farářek/vikářek v evangelických církvích v českém prostředí. Pozornost bude soustředěna zejména na Českobratrskou církev evangelickou a církev Československou husitskou. Při zkoumání tohoto fenoménu bude brána v potaz otázka modernizace/modernity, změna povahy náboženství čili jeho individualizace, spiritualizace, privatizace. Opomenut nebude ani trend stupňující emancipační nálady ve společnosti a dále také to, jak samy církve vnímají tento fenomén.
Seznam odborné literatury
Balcar, L. (Ed.). (1969). Církev v proměnách času. Kalich.
Rémond, R. (2003). Náboženství a společnost v Evropě. Lidové noviny, nakladatelství.
TESAŘ, J., & REFLEXE, R. A. MILOŠ HAVELKA a kol., Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století.
Motal, J. Nešpor, Zdeněk R.; Vojtíšek, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK