Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané právní aspekty odpovědnostních vztahů na internetu
Název práce v češtině: Vybrané právní aspekty odpovědnostních vztahů
na internetu
Název v anglickém jazyce: Selected legal aspects of liabilities vis-á-vis relationships
on the internet
Klíčová slova: Internet, právní odpovědnost, autorskoprávní delikty
Klíčová slova anglicky: Internet, liability, copyright infringement
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Žikovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2019
Datum zadání: 18.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2019
Datum a čas obhajoby: 30.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 26
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2021
Oponenti: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK