Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií
Název práce v češtině: Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií
Název v anglickém jazyce: Heuristic strategies of mathematical problem solving on lower secondary school
Klíčová slova: matematická úloha, metody řešení matematických úloh, heuristické strategie, kultura řešení problému žákem
Klíčová slova anglicky: mathematical problem, methods of mathematical problem solving, heuristic strategy, culture of problem solving by pupil
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2019
Datum zadání: 15.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2019
Datum a čas obhajoby: 15.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2019
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK