Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pouť, krajina a chodec
Název práce v češtině: Pouť, krajina a chodec
Název v anglickém jazyce: Pilgrimage, countryside and pilgrim
Klíčová slova: krajina; poutník; performance; akční umění; romantismus
Klíčová slova anglicky: Landscape, pilgrim, performance, action art, romanticism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2019
Datum zadání: 14.04.2022
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
Studentka prostuduje aspekty poutnictví při práci umělců, nastíní tradici poutě a působení umělce v různých podobách krajin od romantismu po současnost vybere reprezentativní přehled českých umělců s důrazem na jejich tvorbu z cest a dále na umělce tvořící v krajině – performance v krajině.
Didaktická část
V didaktické části studentka vytvoří na sebe navazující úkoly k tématu krajiny se zaměřením na umělecké působení v krajině, které ověří s vybraným vzorkem žáků střední školy.
Praktická část
V praktické části studentka uskuteční svůj projekt v krajině, který ještě úzce specifikuje po konzultaci s vedoucím.
Seznam odborné literatury
SEZNAM LITERATURY
Zemánek, J. (2006): „Úvod“, in Od země, přes kopec do nebe..
Borecký, V. (1996): Imaginace a kultura, Karolinum, Praha
Cílek, V. (2002): Krajina vnitřní a vnější, Dokořán, Praha
Cílek, V. (2011): Obraz krajiny, Dokořán, Praha
Cílek, V. (2004): Makom, kniha míst, Dokořán, Praha
Norberg-Schulz, Ch. (1994 ): Génius loci, Odeon, Praha
Radek Mikuláš, Dagmar Šubrtová (2014): Současná umělecká díla v krajině, Academia
**
CÍLEK, Václav (ed.). Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech. Praha: Dokořán, 2004
Librová, H. (1988): Láska ke krajině?, Blok, Brno
Igor Zhoř (1992): Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o vztahu umělce a krajiny, zaměřuje se především na tradici poutnictví a nastiňuje aspekty krajiny, které umělec jako poutník využívá při své tvorbě. Fenomén poutě je zde ukázán prostřednictvím děl českých, ale i zahraničních autorů od ilustrací z cest až po performance v krajině. V didaktické části jsou uskutečněny úkoly zaměřené na působení v krajině, které nastiňují vnímání krajiny žáků střední školy. V praktické části se nachází projekt zaměřený na reflexi mého putování po krajině.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK