Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalita na Říčansku ve 2. polovině 17. století
Název práce v češtině: Kriminalita na Říčansku ve 2. polovině 17. století
Název v anglickém jazyce: Criminality in the Říčany District in the Second Half of the 17th Century
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2006
Datum zadání: 06.06.2006
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK