Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maxmilián Wratislaw, Wratislavové z Mitrovic a jejich panství Dírná
Název práce v češtině: Maxmilián Wratislaw, Wratislavové z Mitrovic a jejich
panství Dírná
Název v anglickém jazyce: Maxmilián Wratislaw, The Wratislavs from Mitrovice and Their Manor
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2006
Datum zadání: 05.05.2006
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK