Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Portfolio profesního rozvoje Moniky Macalové
Název práce v češtině: Portfolio profesního rozvoje Moniky Macalové
Název v anglickém jazyce: Portfolio of professional development of Monika Macalova
Klíčová slova: portfolio, profesní rozvoj, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Monika Macalová, obor čalounictví
Klíčová slova anglicky: Portfolio, Professional Development, Teacher Training in Vocational Education and Training, Monika Macalova, Upholstery
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2019
Datum zadání: 01.10.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na doložení profesního rozvoje a odborného růstu v průběhu studia, ve shodě s vyhláškou garanta oboru.
Seznam odborné literatury
Drápela, J., Prokopová H., Čalounická technologie pro I. a II. ročník SOU, učební obor čalouník (čalounice), vydání 2., Praha, SPN 1986.
C. Oborová + Cimburek, F., Halák, J., Herain, K., Wirth, Z., Dějiny nábytkového umění I., ARGO, Praha,1995, ISBN 80-85794-54-3.
JANÍČEK, František. Stroje a zařízení pro 2. ročník SOU, učební obor čalouník (čalounice). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro střední školy.
KRESSA, František. Čalounické materiály pro 1. až 3. ročník SOU, učební obor čalouník (čalounice). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).
Charakteristika učebního oboru - Čalouník a dekoratér pro tříletá odborná učiliště a učňovské školy. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963.


Předběžná náplň práce
1. Předmluva
2. Životopis
3. Odborná esej
4. Seznam odborné literatury vážící se obsahově k předmětům studia
5. Konspekt knihy, která mě ovlivnila
6. Rozbor mé osoby-učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
7. Případová studie školy na které učím
8. Příprava na vyučování
9. Úvaha o vlastním studiu
10. Soupis použité literatury a pramenů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK