Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty zadržování vody v krajině
Název práce v češtině: Právní aspekty zadržování vody v krajině
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of water retention in the landscape
Klíčová slova: lesní zákon, povodně, pozemkové úpravy, půdní eroze, retence vody, sucho, územní plánování, voda v krajině, vodní režim, vodní zákon, zemědělský půdní fond
Klíčová slova anglicky: Forest Act, floods, land consolidation, soil erosion, water retention, drought, land-use planning, water in the landscape, water regime, Water Act, agriculture land recources
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2019
Datum zadání: 12.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2019
Datum a čas obhajoby: 30.09.2019 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 338, 338
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2019
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK