Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s tématem smrti z pohledu krizových center
Název práce v češtině: Sociální práce s tématem smrti z pohledu krizových center
Název v anglickém jazyce: Social Work with the Theme Death from the Perspective of Crisis Centers
Klíčová slova: Sociální práce, sociální pracovník, oborová specificita sociální práce, metoda krizové intervence, akutní reakce na smrt
Klíčová slova anglicky: Social work, social worker, field specificity of social work, method of crisis intervention, acute reaction to death
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2019
Datum zadání: 11.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stanovení cíle práce
Vytvoření osnovy a volba HVO a vhodné výzkumné metody
Studium literatury
Vypracování teoretické části
Výzkum
Praktická část
Seznam odborné literatury
Bowlby - Ztráta: smutek a deprese
Colorosová - Krizová intervence v rodině
Kubíčková - Zármutek a pomoc pozůstalým
Kübler-Ross - O smrti a umírání
Matoušek - Metody a řízení sociální práce
Špatenková - Poradenství pro pozůstalí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK