Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Silová tonizace v softballu žen
Název práce v češtině: Silová tonizace v softballu žen
Název v anglickém jazyce: Power tonisation in women's softball
Klíčová slova: výkon, tonizace, post-aktivační potenciace, PAP, bench-press, medicin ball, explozivní síla
Klíčová slova anglicky: performance, toning, post-activation potentiation, PAP, bench-press, medicine ball, explosive force
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2019
Datum zadání: 11.02.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: Mgr. Jan Feher
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této studie bylo provést svalovou tonizaci a prokázat post-aktivační potenciaci (PAP) po silové zátěži. Aplikací komparace dvou velikostí odporu jsme otestovali vliv tonizace na explozivní sílu horních končetin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study was to demonstrate post-activation potentiation (PAP) following the muscle toning during the strenght training. The toning effect on upper limb explosive force was analyzed following application of two different degrees of resistence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK