Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz severokorejských uprchlíků skrze jihokorejský televizní pořad "Idže mannarŏ kamnida"
Název práce v češtině: Obraz severokorejských uprchlíků skrze jihokorejský televizní pořad "Idže mannarŏ kamnida"
Název v anglickém jazyce: The Image of North Korean Refugees as Perceived Through the South Korean TV show "I'm Coming To See You Now"
Klíčová slova: Korea|Idže mannarŏ kamnida|Severní Korea|uprchlíci|tv show|korejská společnost
Klíčová slova anglicky: Korea|I'm Coming To See You Now|North Korea|refugees|tv show|Korean society
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2019
Datum zadání: 28.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úlohou studentky bude probádat vnímání severokorejských uprchlíků v Korejské republice z pohledu zprostředkovaného skrze populární televizní pořad "Idže mannarŏ kamnida". Tato talk show je úspěšně vysílána od roku 2011 a v současné době má přibližně 300 epizod. V Jižní Koreji je hodnocena převážně pozitivně, v médiích se uvádí, že přispívá k lepšímu porozumění a snazší komunikaci se severokorejskými uprchlíky. Práce bude propojením oblastí korejské společnosti a korejského jazyka. Diplomantka bude postupovat následujícím způsobem:
1) Stručně popíše situaci týkající se uprchlíků v KR a vyzdvihne s tím související problémy na společenské úrovni.
2) Představí televizní talk show "Idže mannarŏ kamnida".
3) Analyzuje články v korejském tisku, které komentují zmíněný televizní pořad. Z těchto článků sestaví korpus, zaměří se přitom na konkrétní klíčová slova.
4) Stejným způsobem provede analýzu textů z korejských blogů, které se zaměřují na tento pořad. Cílem je získat obraz zprostředkovaný nejen skrze média, ale také mezi diváky, kteří na tuto show reagují.
5) Na základě výsledků textové analýzy, se diplomatka pokusí vysvětlit jaký dopad má vysílání výše zmíněného pořadu na korejskou společnost.
Seznam odborné literatury
Primání zdroje:
“Idže mannarŏ kamnida”190hö pukhan saramŭn čŏngmal kŭrӓjo? (“Idže mannarŏ kamnida”190.díl Jsou Severokorejci opravdu takoví?) [online]. 24.8.2015 [cit. 2017-06-27]. Dostupné z: http://blog.naver.com/yj1993615/220459930086
“Idže mannarŏ kamnida”ui tchalbuk minjŏdŭrŭl siggjŏn kwalljŏn čilmun (Otázka týkající se názorů severokorejských krásek z pořadu “Idže mannarŏ kamnida”) [online]. 17. 10. 2013 [cit. 2017-06-27]. Dostupné z:http://kin.naver.com
“Idže mannarŏ kamnida” tchongil tӓhanmingugŭi sudo ŏdi? (“Idže mannarŏ kamnida” kde bude hlavní město Korejské republiky po sjednocení? [online] [cit. 2017-06-28] Dostupné z: http://blog.naver.com/wjd757780/220442192859
“Idže mannarŏ kamnida”ranŭn pchrogŭrӓmŭl asinajo? (Znáte program zvaný“Idže mannarŏ kamnida”?) [online]. 13.01. 2014. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://cafe.naver.com/nuke928/286127

Sekundární zdroje:
Čang Jong Un, P. Č. H. (2015). Pughan tchalbukdžarŭl tcherrebidžŏne tähansujongdžaui sisŏn: e tähansujongdža hädokŭl čungsimŭro (Pohled diváků na televizní pořad , který seznamuje se severokorejským úprchlíky, zaměřující se na vězně) . Sŭpchičchiwa kchŏmjunikchelsjŏn, 27(0), 225–254.
Čon U Tchäk, Čo Jong A, Ju Sl Un, & Čin Čin Sob. (2008). Traumatic Experiences and Mental Health of North Korean Refugees in South Korea. Psychiatry Invest, p. 213 p. – 220 p.
Han Kil Su. (2012). Othering North Korean refugees in South Korea: A literature review and the concept of nouveau-riche nationalism. The Australian Sociological Association (TASA), 2012, p. 1 – 7 p.
Now On My Way to Meet Who? South Korean Television, North Korean Refugees, and the Dilemmas of Representation [online]. The Asia-Pacific Journal, 2013, 13.10. 2013 [cit. 2013-10-13] Dostupné z: http://apjjf.org
Tche Či Ho, & In Song Hwang. (2012). Tchellebidžon tchokchsjo (čenŏl A) tchalbuk jŏsŏngdŭrŭi kadžok kiok čegusŏng pangsiggwa kŭ ŭimie tähajo (Televizní talk show (televizního kanálu A) se chystá zprostředkovat soukromé vzpomínky žen ze Severní Koreje). Korean Journal of Communication & Information., pp. 104–124.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK