Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tranzitní programy k podpoře samostatného života jedinců s tělesným postižením
Název práce v češtině: Tranzitní programy k podpoře samostatného života jedinců
s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Transition Programmes to Support an Independent Life for Individuals with Physical Disabilities
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2006
Datum zadání: 02.06.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK