Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prezentace rukopisů na výstavách
Název práce v češtině: Prezentace rukopisů na výstavách
Název v anglickém jazyce: Presentation of manuscripts at exhibitions
Klíčová slova: Středověký rukopis|kodex|faksimile|konzervování|výstavnictví|výstava|muzeum|design výstav|interaktivnost výstav
Klíčová slova anglicky: Medieval manuscript|codex|facsimile|preservation|curatorship|exhibition|museum|exhibition design|exhibition interactivity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2019
Datum zadání: 10.04.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.11.2019
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na vybrané výstavy z posledních let (v České republice i v zahraničí), na nichž byly prezentovány rukopisy. Na základě odborné literatury a podkladů k výstavám (tiskové zprávy, fotografie, katalogy) se práce zaměří na otázky, zda jsou zachována pravidla bezpečnosti pro prezentaci rukopisů, které aspekty rukopisné knižní kultury byly akcentovány a zda prezentace rukopisů v České republice zohledňuje aktuální trendy ve světovém kodikologickém bádání. Práce bude rozdělena na dvě části - shrnutí literatury o bezpečnostních pravidlech vystavování rukopisů a současných trendech vystavování a následně srovnávání konkrétních výstav a porovnávání s poznatky z první části.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.

Použité metody:
srovnávací analýza,


Seznam odborné literatury
1) MACDONALD, S. Interconnecting: museum visiting and exhibition design. CoDesign [online]. 2007, 3, 149-162 [cit. 2019-09-05]. DOI: 10.1080/15710880701311502. ISSN 15710882.

2) ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih / Michal Ďurovič a kolektiv. Praha ; Litomyšl, 2002. ISBN 8071853836.

3) NEVES, C. The Making of Exhibitions: Purpose, Structure, Roles and Process. Smithsonian Institution Office of Policy and Analysis [online]. Washington DC, 2002 [cit. 2019-09-05]. Dostupné z: https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/26504/opanda_WPModels.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

4) FOSTER, Graham. The Challenges of Exhibiting Manuscripts. In: English Literary Heritage [online]. 25. 11. 2014 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: https://englitheritage.wordpress.com/2014/11/25/the-challenges-of-exhibiting-manuscripts/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK