Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: The Teaching of English to Pupils with Special Needs
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2006
Datum zadání: 02.06.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK