Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní doba a odměňování ve zdravotnictví
Název práce v češtině: Pracovní doba a odměňování ve zdravotnictví
Název v anglickém jazyce: Working Time and Remuneration in the Healthcare Sector
Klíčová slova: zdravotnictví, pracovní doba, pracovní pohotovost, odměňování, kolektivní vyjednávání
Klíčová slova anglicky: healthcare, working time, on-call duty, remuneration, collective bargaining
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2019
Datum zadání: 08.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2019
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 318
Datum odevzdání elektronické podoby:23.10.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:30.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Oponenti: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK