Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Věrnost opylovače jako výslednice jeho kognitivních schopností a květní morfologie
Název práce v češtině: Věrnost opylovače jako výslednice jeho kognitivních schopností a květní morfologie
Název v anglickém jazyce: Flower constancy as a result of pollinator's cognitive limitations and flower morphology
Klíčová slova anglicky: flower constancy, floral morphology, Apis meellifera, Bombus, Syrphidae, Lepidoptera
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Věrnost opylovačů je vlastnost popisující zvýšenou pravděpodbnost, že opylovač navštíví stejný druh rostliny jako ten, na němž seděla naposledy a to nad rámec jeho obecných preferencí k danému druhu. Předpokládá se , že věrnost opalovačů je pro rostliny adaptivní a že by ji mohli ovlivňovat skrze manipulace květní morfologie. Zároveň různé skupiny opylovačů vykazují výrazně odlišnou míru věrnosti (pravděpodbně díky jejich rozdílným kognitivním schopnostem, citlivosti smyslů či odlišnostem jejich sbračského chování na květech) a předpokládá se, že se věrnost liší i mezi opylvoači generalisty a specialisty. Cílem práce je rešerše známých informací o věrnosti opylovačů a podpoře pro možná vysvětlení tohoto jevu s důrazem na posouzení relevance hypothesy, že by věrnost opylovačů mohla být výrazněji ovlivňována morfologií a dalšími vlastnostmi květů rostlin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK