Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demografie a reprodukční biologie klonálních rostlin
Název práce v češtině: Demografie a reprodukční biologie klonálních rostlin
Název v anglickém jazyce: Demography and reproductive strategies of clonal plants
Klíčová slova anglicky: clonal plant, comprative demography, mating system, pollination syndrome, self-incompatibility
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Klonální architektura skýtá rostlinám mnohé výhody - menší vzájemná konkurence odnoží, větší šance přežít disturbanci, větší šance odnože na uchycení v proostu než u semenáčku ad. - ale také některé nevýhody. Jednou z nich jsou komplikace při generativním rozmnožování, nejbližší sousedi odnože klonální rostliny jsou totiž obvykle další odnože stejného jedince, což zvyšuje rpavděpodobnsot samooopylení a nízké genetické kvality potomstva. Cílem práce je rešerše existujících poznatků o demografii klonálních rostlin, a to s důrazem na velikosti jejich klonů, frekvenci kvetení, reprodukční systém (např. genetické mechanismy zabraňování samoopylení) a spektrum opylovačů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK