Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlivy různých režimů obhospodařování na populační biologii lučních rostlin
Název práce v češtině: Vlivy různých režimů obhospodařování na populační biologii lučních rostlin
Název v anglickém jazyce: Effects of management on population dynamics of meadow plants
Klíčová slova: popualční dynamika, maticové populační modely, způsoby hospodaření, fenologie
Klíčová slova anglicky: population dynamics, matrix population models, management regimes, phenology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Cílem této široce formulované práce je rešerše existujících poznatků o vlivu způsobů hospodaření v lučních ekosystémech na populační biologii rostlin, přičemž práce se konkrétně může zaměřit např. některými z následujcích směrů: 1) jak se promítá opuštění lokality nebo naopak zintensivnění jejího obhospodařování na populační dynamiku; 2) vliv změn hospodaření na biotické interakce (herbivorii, opylování); 3) vlivy seče na posun fenologie lučních rostlin (a např. srovnání jejich s vlivem oteplování klimatu); 4) jak se projevují změny obhospodařování u populační dynamiky vzácných vs. běžných lučních druhů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK