Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpověď populační dynamiky upolínu nejvyššího na cílený ochranářský management
Název práce v češtině: Odpověď populační dynamiky upolínu nejvyššího na cílený ochranářský management
Název v anglickém jazyce: Globeflower popualtion dynamics under different conservation management
Klíčová slova anglicky: population dynamics, Trollius altissima, mowing frequency, management, transition matrix models
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjsitit mechanismy, kterými různé ferkvence kosení ovlivňují populační dynamiku upolínu nejvyššího. Projekt bude z větší části realisován ve spolupráci s CHKO Slavkovský les v rámci jejího rozsáhlého dlouhodobého pokusu v PP Upolínová louka v centrální části Slavkovského lesa, který však sleduje pouze změny početností upolínu. Cílem studenta by bylo popmocí podrobné populační studie identifikovat, které životní funkce rostliny management nejvíce ovlivňuje a jak se vlivy managementu na upolín projevují v různých typech vegetace. Výsledky práce by měly napomoci k formulaci plánů péče o tento zákonem chráněný druh v celém spektru prostředí, kde roste.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK