Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze
Název práce v češtině: Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze
Název v anglickém jazyce: The Body as a Motif and/or Narrative Mode in Contemporary Czech Prose Fiction
Klíčová slova: Tělo|narace|současná česká próza
Klíčová slova anglicky: The body|narrative|contemporary Czech prose fiction
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2019
Datum zadání: 06.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2019
Datum a čas obhajoby: 20.01.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude věnovat motivu těla a tělesnosti v české próze z let 2009-2019. Na tělo bude nahlíženo nejenom z fenomenologického hlediska Merleau-Pontyho a Jana Patočky. Především bude podrobeno naratologické analýze, která se pokusí charakterizovat současné tendence české prozaické tvorby, a archetypy postav založených na tělesné ukotvenosti, skrze níž je vyprávění konstruováno. Primární literaturou budou mimo jiné tato díla: Mapa Anny (Marek Šindelka, 2014), … Lůžko je rozestlané: Nové brněnské povídky (Jiří Kratochvil, 2015), Pálenka (Matěj Hořava, 2014), Do tmy (Anna Bolavá, 2015), Točité věty (Daniela Hodrová, 2015), Jezero (Bianca Bellová, 2016). Metodologická východiska vzejdou z Fenomenologie tělesnosti (Petr Urban, 2011), Příběhu těla (Blanka Činátlová, 2009), a z teoretických prací Ireny Vaňkové i Alice Jedličkové.
Seznam odborné literatury
Činátlová, Blanka Příběh těla. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009.
Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice: Viditelné popisy: vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis, 2016.
Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenologie vnímání. Praha: Oikoymenh, 2013.
Merleau-Ponty, Maurice: Viditelné a neviditelné. Praha: Oikoymenh, 2004.
Patočka, Jan: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995.
Urban, Petr (ed.): Fenomenologie tělesnosti. Praha: Filosofia, 2011.
Vaňková, Irena (ed.): Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK