Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení posturální stability u rychlostních kajakářů
Název práce v češtině: Hodnocení posturální stability u rychlostních kajakářů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of postural stability of sprint kayak athletes.
Klíčová slova: dynamická posturální stabilita, rychlostní kanoistika, kajak, NeuroCom Smart EquiTest
Klíčová slova anglicky: the dynamic postural stability, canoe sprint, kayak, NeuroCom Smart EquiTest
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2019
Datum zadání: 06.02.2019
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Oponenti: Mgr. Irena Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK