Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název práce v češtině: Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název v anglickém jazyce: Opportunities and obstacles of further education of pedagogical staff
Klíčová slova: Andragogika, management, motivace, učitel, vzdělávání dospělých
Klíčová slova anglicky: Adult education, andragogy, management, motivation, teacher
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 30.01.2019
Datum a čas obhajoby: 23.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M306, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK