Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
F. D. Rooseveltův New Deal v letech 1933-36. Pohled z Československa
Název práce v češtině: F. D. Rooseveltův New Deal v letech 1933-36. Pohled z Československa
Název v anglickém jazyce: F. D. Roosevelt´s New Deal Policy. Czechoslovak Perspective
Klíčová slova: F. D. Roosevelt|New Deal|Ceskoslovensko
Klíčová slova anglicky: F. D. Roosevelt|New Deal|Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2019
Datum zadání: 29.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor se zaměří na analýzu programu na „obnovení“ Spojených států amerických ve třicátých letech 20. století, tzv.programu New Deal. Soustředí se především na analýzu jeho první části v letech 1933–1936, až do nástupu Franklina Delana Roosevelta do druhého funkčního prezidentského období. Vycházet bude z analýzy velké hospodářské krize (Great Depression) a jejího dopadu na Spojené státy, kterou bude nahlížet v kontextu „zlatých dvacátých let“ (Roaring Twentieth), jejichž prosperita výrazně poznamenala vnímání Great Depression. Kromě analýzy rozhodovacích procesů FDR se autor bude věnovat především klíčovým součástem New Dealu – projektům NIRA, AAA a TVA, dopadu jednotlivých zákonů a vývoje odvětví, které přímo ovlivnily. Autor se bude snažit analyzovat vztah mezi USA a Československem v období New Dealu v letech 1933–1936. Práce bude vycházet především z vydaných pramenů a odborné literatury převážně anglosaské provenience.
Seznam odborné literatury
DEGLER, N., Carl, The New Deal, Chicago 1970.
FRASER, Steve, Gary GERSTLE, The rise and fall of the New Deal order, 1930–1980, Princeton 1989.
HIMMELBERG, Robert F., The Great Depression and the New Deal, Greenwood Press, 2001.
LEUCHTENBERG, E., William, Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932–1940, New York 1963.
LEUCHTENBERG, E., William, New deal and global war: 1933–1945, New York 1964.
POLIŠENSKÁ, Milada, Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. Díl: 1918-1938, 1. svazek: Ministerstva, legace a diplomaté, Praha 2012.
POLIŠENSKÁ, Milada, Diplomatické vztahy Československa a USA 1918 –1968, I. Díl: 1918-1938, 2. svazek: Priority, diplomatická praxe a politický kontext, Praha 2014.
RAUCHWAY, Eric, The Great Depression, New York 2008.
SCHLESINGER, M., Arthur, Jr., The coming of the new deal : the age of Roosevelt, Boston 1988.
SMILEY, Gene, Nový pohled na velkou hospodářskou krizi, Praha 2009.
TAJOVSKÝ, Ladislav, Hospodářská politika USA mezi světovými válkami, České Budějovice 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK