Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava dítěte přeškolního věku na vstup do základní školy
Název práce v češtině: Příprava dítěte přeškolního věku na vstup do základní školy
Název v anglickém jazyce: Preparation of Children of a Pre-School Age for Entrance to Primary School
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2006
Datum zadání: 02.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK