Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds
Název práce v češtině: Optické a magnetooptické vlastnosti Heuslerových sloučenin
Název v anglickém jazyce: Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds
Klíčová slova: Heuslerovy slitiny, magnetooptická spektroskopie, spektroskopická elipsometrie
Klíčová slova anglicky: Heusler compounds, magneto-optical spectroscopy, spectroscopic ellipsometry
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2019
Datum zadání: 22.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2019
Datum a čas obhajoby: 04.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:29.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2019
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat literaturu o fyzikálních vlastnostech Heuslerových sloučenin.
2) Osvojit si teorii magneto-optických jevů lineárních i kvadratických v magnetizaci.
3) Sestavit experimentální uspořádání pro měření speker lineárního a kvadratického Kerrova magnetooptického jevu.
4) Provést experimentální měření na různých sadách Heuslerových sloučenin.
5) Pomocí srovnání experimentálních dat a teoretických výpočtů interpretovat získané výsledky.
Seznam odborné literatury
R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, North-Holland, Amsterdam / New York / Oxford 1977.
Š. Višňovský, Optics in Magnetic Multilayers and Nanostructures, CRC Taylor & Francis, Boca Raton 2006.
Felser, C., et al. (2007), Spintronics: A Challenge for Materials Science and Solid-State Chemistry. Angewandte Chemie International Edition, 46: 668–699.
Vybraný soubor původních prací týkajících se tématu. K dispozici u vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK