Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etnologie gagauzské vesnice Bqlgarevo. Identita bulharských Gagauzů
Název práce v češtině: Etnologie gagauzské vesnice Bqlgarevo. Identita bulharských Gagauzů
Název v anglickém jazyce: Ethnology of Gagauz Village Bălgarevo. The Identity of Bulgarian Gagauzes
Klíčová slova: Gagauzové|Bulharsko|terénní výzkum|identita|etnicita
Klíčová slova anglicky: Gagauzes|Bulgaria|field research|identity|ethnicity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kiril Christov - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2019
Datum zadání: 23.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je podat ucelený etnologický popis jedné gagauzské komunity v Bulharsku. Na základě dat z návratového terénního výzkumu, budou rozpracována antropologická témata: etnicita, identita, nacionalismus, příbuzenství, sociální struktura a obydlí. Zvláštní pozornost bude věnována historickému exkurzu a současným etnorevitalizačním trendům.
Seznam odborné literatury
ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty; sv. 51. ISBN 978-80-7419-053-7.
FATKOVÁ, Gabriela et al. Balkán a nacionalismus: labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2012. ISBN 978-80-904846-4-1.
Teorie etnicity: čítanka textů. Přeložil JAKOUBEK Marek et al. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Studijní texty (Sociologické nakladatelství), 64. svazek, 2016. ISBN 9788074191855.
JIREČEK, Konstantin Josef. Cesty po Bulharsku. V Praze: Nákladem Matice české, 1888. XVI, 710 s. Novočeská bibliothéka; č. 27. Spisů musejních; č. 160.
MASLOWSKI, Nicolas a Jiří ŠUBRT, 2014. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2689-5.
SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6.
MATEEVA Vanja. Gagauzite – ošte edin pogled. Sofia: Akademično izdatelstvo „Marin Drinov“, 2006. ISBN-13: 978-954-430-990-9.
STAMENOVA, Živka et al. Gagauzite v Bălgarija: zapiski ot terena. Sofia: Akademično izdatelstvo „Marin Drinov“, 2006. ISBN 978-954-8458-34-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK